Kullanım Şartları

(24 Ağustos 2017 baskısı)


Bu kurallar, doditrade.com sitesi ve/veya dodidone.com (bundan sonra Web sitesi) sitesi tarafından sağlanan mal, hizmet ve bilgilerin kullanımına ilişkin koşulları ve prosedürleri tanımlar.

 1. Genel şartlar
  1. Site'yi kullanarak aşağıda listelenen kuralları okuduğunuzu, anladığınızı ve bunlara uymayı kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz. Yönetim, önceden ve (veya) başka bir bildirimde bulunmaksızın, bu Şartları istediği zaman değiştirme ve (veya) tamamlama hakkını saklı tutar. Yönetim, bu sayfadaki Kurallar'daki değişiklikleri yayınlayacaktır. Böyle bir değişikliğin ardından Siteyi kullanmaya devam etmeniz, bu değişiklikleri ve / veya eklemeleri kabul etmeniz anlamına gelir. Bu Şartlara uymayı kabul etmezseniz, siteyi kullanmayın ve siteyi derhal terk edin. Kişisel sorumluluğunuzun bir parçası olarak, Kuralların mevcut baskısını gözden geçirmek için bu sayfayı düzenli olarak incelemelisiniz.
  2. Kuralların metninde kullanılan terimlerin anlamı şudur:
   Yönetim - Site sahibi adına sözleşmelerin sonuca dahil, kullanımı ile ilgili, Site ve sitenin yönetiminde onun tarafından yetkilendirilmiş herhangi bir başka kişi ve diğer hukuki ve fiili eylemler sahibi.
   Web sitesi - "Hakkımızda" başlığı altında web sitesinde belirtilen kişi.
   Kullanıcı - Herhangi bir gerçek veya tüzel kişi usulüne uygun sitede kayıtlı esas ülke mevzuatına uygun olarak kayıtlı.
   Kullanıcı İçeriği - Malların, hizmetlerin, grafiklerin, ürünlerin metinsel tanımlamaları da dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, kullanıcılar tarafından oluşturulan Sitenin İçeriği.
   Web sitesi - doditrade.com ve / veya dodidone.com.
   Mallar - Sitede işlem gören ürünlerin üretimi.
   Hizmet - Sitede işlem gören faaliyetler.
 2. Kullanıcının Yükümlülükleri
  1. Her kullanıcı, (a) aşağıdaki koşulların tümünü yerine getirme konusunda tam yetkiye sahip olduğunu; (b) site ve hizmet Yönetimi'ni yalnızca ticari amaçlar için kullanmayı taahhüt eder ve (c) Sitede kayıt sırasında verilen adresi işletmenin başlıca yeridir. Bu Kuralların amaçları doğrultusunda şube veya temsilcilik bürosunun konumu bir tüzel kişinin bulunduğu yer olarak değerlendirilmez ve dikkate alınacak tek adres baş organizasyonun web sitesinde kayıt olurken belirtilen adresidir.
  2. Kullanıcı, Sitedeki kayıt işleminin bir parçası olarak, kendileri, konuları ve ürünleri / hizmetleri hakkında doğru bilgi ve materyal sağlamayı kabul eder. Kullanıcı, kayıt işlemi sırasında veya Site veya Hizmetlerin kullanımı sırasında sunulan bu tür bilgi ve malzemelerin doğru, güncel ve eksiksiz olduğunu garanti eder ve kabul eder. Kullanıcı ayrıca sağlanan bilgileri doğru, güncel ve eksiksiz olarak korumayı ve çabucak değiştirmeyi taahhüt eder.
  3. Bir Üye olduktan sonra, sizinle ilgili iletişim bilgilerinizin site veritabanına dahil edilmesine ve Yönetim'in irtibat bilgilerini diğer kullanıcılarla paylaşmasına veya kişisel bilgilerinizi, bu bilgileri Gizlilik Politikamız (kuralların ayrılmaz parçasıdır) uyarınca kullanılmasına izin vermiş olursunuz.
  4. Her kullanıcı, satış, ticaret, dağıtım veya ihraç etme gerekli tüm lisansları, sertifikaları ve izinleri almakla ilgili tüm sorumluluğu üstlenmekle yükümlü olduğunu taahhütte bulunur ve hakkına sahiptir. Malların, işlerin veya hizmetlerin kullanıcı tarafından üretilen içeriğinde açıklandığı ve bu satış, dağıtım, ihracat veya teklif, yürürlükteki kanunları ve üçüncü tarafların haklarını ihlal etmez.
  5. Hizmet web sitesinde kullanıcı tarafından oluşturulan içeriğin aşağıdaki tüm gereksinimleri karşıladığından emin olun:
   1. doğru, eksiksiz ve hukuka uygun;
   2. yanıltıcı ve yanlış değil;
   3. zararlı, küçük düşürücü, uygunsuz veya istenmeyen bilgi içermez; tehdit içeremez; ve reşit olmayan izleyicilere zararlı değildir;
   4. Irk, cinsiyet, din, milliyet, engellilik, cinsel yönelim ya da yaş nedeniyle herhangi bir kişi ya da gruba karşı ayrımcılık körükleyici bilgi içermemelidir;
   5. İhracat kontrolü, döviz kontrolü, tüketici haklarının korunması, fikri mülkiyet koruması, haksız rekabet, ya da yanlış reklam alanında kanun ve yönetmelikler de dahil olmak üzere herhangi bir yasayı veya yönetmeliği ihlal etmeyecektir ve böyle bir ihlali neden olabilecek herhangi bir faaliyetleri teşvik etmeyecektir;
   6. doğrudan veya dolaylı olarak, bu Şartları ihlal eden bilgileri içeren diğer İnternet sitelerine bağlantılar içeremez.
  6. Kullanıcı servisi kullanarak aşağıdaki belirtilen Kurallarına uymayı kabul eder:
   1. sadece iş amaçlı Servis web sitesini kullanın;
   2. iyi niyetle diğer kullanıcılar ile iş yapın;
   3. mevcut kanun ve yönetmeliklere uygun olarak Hizmet web sitesinde faaliyetlerini yürütün;
   4. herhangi bir kişi veya kurumun dolandırmak niyetiyle Web sitesi kullanmayın;
   5. herhangi bir birey veya tüzel kişi taklit etmeyin ve herhangi bir kişi veya kurum ile bağlı bulunduğu kurum yanlış kişisel bilgiler vermeyin;
   6. spam ve phishing e-postagibi kötü amaçlı yazılım göndermeyin;
   7. diğer herhangi bir haksız (ceza, idari veya sivil suç dahil) eylemlere katılmayın ve herhangi bir haksız eylemleri teşvik etmeyin;
   8. web sitesine ait her türlü yazı, resim, notlar, açıklamalar, kataloglar, veritabanları ve listeleri kopyalamaya, çoğaltmaya veya kamulaştırmaya çalışmayın;
   9. hizmet web sitesine ve/veya Hizmet kullanıcılara zarar verebilecek herhangi bir eylem/ihmalden sakınmalıdır;
   10. İş faaliyetleri ile ilgili, sadece web sitesinde yayınlanan bilgilere ilişkin değil, tüm riskler size aittir;
   11. Siteyi, memurlarını, temsilcilerini, ortaklarını ve diğer kullanıcıları, Site'yi Kullanıcı tarafından kullanımından doğan iddialardan koruyun.
  7. Kullanıcı, Site'nin yalnızca kuruluşlar ve temsilcileri tarafından bireysel tüketiciler veya kişisel kullanım için değil işletme faaliyetleri için kullanılabileceğini kabul ve taahhüt eder.
  8. Kullanıcı, Siteyi ve Hizmetlerin kendilerine uygun bir şekilde kullanılması için kendi ülkelerinde yürürlükteki yasalara ve belirlenmiş kurallara uymanın yalnızca kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder.
 3. Kuralların ihlal edilmesi
  1. Yasadışı olduğu kuralların ihlali edildiği ve Yönetimin yada ortaklarının adalet önüne çıkarması ile sonuçlanabildiği herhangi bir 'Kullanıcı İçeriğini' Yönetim kendi takdirine kaldırması, değiştirmesi veya reddetmesi hakkını saklı tutar.
  2. Bir kullanıcı bu Kuralların şartlarından herhangi birisini ihlal ederse veya yönetim herhangi bir kullanıcının Kuralların herhangi bir şartını ihlal ettiğine inanmak için makul gerekçelere sahipse, öngörülen Kurallarında belirtilen yaptırımları Kullanıcı'ya uygulanayabilir, kullanıcının hesabı askıya alınabilir veya feshedenebilir.
  3. Kullanıcı aşağıdaki durumlardan herhangi biri için kurallarını ihlal etmiş kabul edilecektir:
   1. herhangi bir üçüncü şahıstan şikayet veya talebi üzerine. Swisstok ise, böyle bir kullanıcının bilerek veya esas itibariyle üçüncü tarafa karşı yükümlülüklerini uymadığına inanmak için makul nedenleri vardır. (Kullanıcı avans ödemenin alınmasından sonra üçüncü bir şahsa mal (veya hizmet) teslim olmamıştır vakaları da dahil olmak üzere);
   2. Yönetim, Kullanıcı çalıntı kredi kartı veya web sitesinde bir karşı taraf ile yaptığı anlaşma amacıyla diğer yanlış veya yanıltıcı bilgi kullandı şüphelenmek için makul nedenleri vardır;
   3. Yönetim, Kullanıcı tarafından sağlanan her türlü bilgi, eski eksik, hatalı, yanlış ya da yanıltıcı olduğunu şüphelenmek için makul nedenleri vardır;
   4. Yönetim, Kullanıcı eylemleri mali, itibar kayıplarına veya Yönetim, iştirakleri veya diğer kullanıcıların yasal yükümlülüğe yol açabilir kanaatindedir.
  4. Yönetim, Kuralların uygulanması veya Hizmetlerin kullanımı ile bağlantılı olarak işlenen iddia edilen suçların soruşturulması için devlet organları ve (veya) etkilenen üçüncü kişilerle tamamen işbirliği yapma hakkını saklı tutar. Yönetim, bir kamu otoritesinin veya kolluk kuvvetinin talebi üzerine, bir kişi ve (veya) kullanıcının iletişim bilgileri dahil ancak bunlarla kısıtlı olmaksızın Kullanıcı hakkında herhangi bir bilgiyi ifşa etme hakkını saklı tutar. Yönetim, bu açıklama nedeniyle ortaya çıkan hasarlardan veya sonuçlardan sorumlu değildir.
  5. Kullanıcı kuralları ihlal ederse, Yönetim, Site'deki ihlal hakkında bilgi yayınlama hakkını saklı tutar.
  6. Her kullanıcı, İdaresi herhangi bir Kullanıcı İçeriği  yanlış, yanıltıcı, iftira, saldırgan veya yasadışı malzemeler dahil web sitesinde veya hileli kullanıcı tarafından yayınlanan diğer malzemeler için sorumlu tutulamaz kabul eder. Bu tür malzemelerin yol açtığı herhangi bir hasar Kullanıcının sorumluluğundadır olacaktır.